Wykaz Dokumentów

Chrzest
 • akt urodzenia dziecka, dane o rodzicach i chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • zezwolenie na chrzest jeśli odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka
 

Chrzestni:

Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:
 
 • być wyznaczonym przez rodziców dziecka;
 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 •  mieć ukończony szesnasty rok życia, być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji (chrzestny musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, zdolnym do przyjęcia Komunii Świętej)
 • nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.
Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje:
 
 • ukończony 15 rok życia;
 • być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła – nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.
Chrzestnym może być również wierny Kościoła prawosławnego, jeżeli:
 
 • życzą sobie tego rodzice dziecka dla uzasadnionych powodów;
 • jest zapewnione wychowanie dziecka w wierze katolickiej;
 • pierwszym chrzestnym jest katolik;
 • ukończył 15 lat, został ochrzczony w Kościele prawosławnym, którego wiarę wyznaje.

Świadek chrztu:

Mogą nimi być chrześcijanie innych wspólnot odłączonych, wyznających wiarę wspólnoty, w której zostali ochrzczeni. Warunki powołania świadka chrztu są takie, jak przy dopuszczeniu chrzestnych z Kościoła prawosławnego. Świadek chrztu może jedynie, w razie potrzeby, zaświadczyć, że chrzest rzeczywiście się odbył.
Bierzmowanie
 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad
 •  w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu
I komunia
 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania (jeśli dotyczy)

 

Sakrament Małżeństwa
Aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych – należy dołączyc pozwolenie jednej ze stron parafii na ślub poza parafią.
 
Pogrzeb Katolicki
 • akt zgonu z USC, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie od kapelana szpitala)
 • w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego.
Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies