Czym jest komunia święta?

Sakrament Eucharystii jest najpełniejszym objawieniem miłości Pana Boga do człowieka. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus stał się jedyną drogą, prawdą i życiem, które udziela wiernym poprzez udział w darze Eucharystii. Miłość miłosierna Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego przekracza granice czasu i miejsca, aby w tajemnicy konsekrowanego Ciała i Krwi Pańskiej znaleźć miejsce w sercu i duszy wierzącego chrześcijanina.
Właściwą nazwą dla popularnej „Pierwszej Komunii” jest „pierwszy pełny udział w Eucharystii”.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wskazuje na zasady przyjmowania Komunii Świętej przez dzieci. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniej katechezy szkolnej, domowej, a w szczególności przyparafialnej, trwającej zazwyczaj przez cały rok przed przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej. Rodzice powinni zapisać swoje dziecko na taką katechizację z chwilą jej rozpoczęcia, a nie na miesiąc lub dwa przed planowanym przystąpieniem do Komunii Świętej. Przygotowaniu przyparafialnemu w ciągu roku towarzyszą także celebracje związane z uroczystym poświęceniem różańca, wręczeniem książeczki, pobłogosławieniem medalika czy świecy. W uzasadnionych przypadkach (jeśli dziecko nie uczestniczyło w katechezie i jest nieprzygotowane) proboszcz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
Dziecko przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej musi zostać przygotowane nie tylko od strony czysto zewnętrznej, ale i przez systematyczny udział we Mszy św. w niedzielę, codzienną modlitwę zwłaszcza rano i wieczorem, rachunek sumienia i spowiedź świętą. Te rzeczy są zasadniczym zadaniem członków najbliższej rodziny (Domowego Kościoła), którzy wprowadzają dziecko w kolejne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię.
Godnym pochwały jest świętowanie całej rodziny z dzieckiem i radosne towarzyszenie dziecku w tych radościach tak przez rodziców, jak i rodzeństwo, a także najbliższych, głównie przez wspólny pełny udział we Mszy Świętej (przyjęcie Słowa Bożego i Komunii Świętej).
Należy zatroszczyć się o to, by przed samą uroczystością i w trakcie Mszy św. nic nie rozpraszało uwagi dzieci. Należy już wcześniej poprosić o nagranie filmu czy robienie zdjęć z tej uroczystości odpowiednio wyszkolonemu fotografowi, zakazać krewnym robienia jakichkolwiek samowolnych zdjęć, chodzenia po kościele i poprawiania czegokolwiek.
Dobrym zwyczajem jest wspólnotowe ofiarowanie do kościoła przez dzieci (rodziców) jakiegoś daru potrzebnego w parafii, wcześniej uzgodnionego z ks. proboszczem.

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies