Mały katechizm - Część 1 - PAN BÓG

Spis treści

 

Naszą przygodę zaczniemy od poznania samego Pana Boga. Pomogą Ci w tym poniższe pytania i odpowiedzi.

 

KIM JEST TRÓJCA ŚWIĘTA?

Trójca Święta to Jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

KIM JEST BÓG OJCIEC?

Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. To On stworzył niebo i ziemię.

Pan Bóg dał nam zasady, według których powinniśmy żyć, czyli 10 Przykazań.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli.

1.     Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2.     Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.

3.     Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.     Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.     Nie zabijaj.

6.     Nie cudzołóż.

7.     Nie kradnij.

8.     Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.     Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Pan Jezus nauczył nas najwspanialszej modlitwy do Pana Boga, czyli „Ojcze nasz”.

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies