Mały katechizm - CZĘŚĆ 2 – MARYJA

Spis treści

Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą, dlatego powinniśmy umieć z Nią rozmawiać.

 

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Jedną z najstarszych modlitw do Matki Bożej jest modlitwa „Pod Twoją obronę”, dlatego warto ją znać.

 

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo

Oto ja służebnica Pańska,

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo.

A Słowo ciałem się stało,

1 zamieszkało miedzy nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

WIECZNY ODPOCZYNEK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies